یادش بخیر چقد یمدت پلاس بودم

ولی خب دیگه نیستم الانم یهویی برخوردم بهش اگه منو میشناختین و میخواین در ارتباط باشیم بیاین روبیکا @mortlenta تلم ایدی نداره

خلاصه که اره

ولی مطمئنم دیگه هیچکس منو یادش نیست