خب فکر کنم گرفتین چی می خوام بگم 

از فردا مدرسه ها شروع میشه و دیگه کمتر وقت می کنم بیام وب

سعی میکنم روزی یه دونه تکست رو بزارم ولی خدا رو چی دیدی شاید نتونستم

در هر صورت گفتم اتمام حجت کنم باتون

 

و در آخر تکرار کنید

مرگ بر مدرسه مجازی