سلام

آممم

ع کجا بگم

نمی دونم

دوستون داشتم باهاتون شاد بودم وقتمونو میگذروندیم

بچه های خوبی بودین باهاتون حال میکردم

ولی خب یه اتفاقایی میفته که باعث نیشه از خیلی چیزا دست بکشی

ازم نپرسین چیه چون نمیگم

 

خلاصش اینه دارم میرم از بیان یجورایی

هستم ولی ممکنه دو ماه نیام شایدم اصن نیام

بلاگ رو نمیبندم

ولی خب نیستم

میخواستم یکی یکی ازتون اسم ببرم اما میترسیدم یهو جا بندازم یکیتونو پس نگفتم

و اینکه

خوش گذشت باهاتون 

دوستون دارم

❤️❤️