خب چند وقت بود نیومده بودم 

دلم تنگگگگ شده واسه همتون

و اینکه چند تا کلیپ آوردم بخندیم و عر بزنیم با هم برید ادامه مطلب

 

 

کیفیت اصلی

پشمات دریا بود دنیای من رو زیبا کرد😂😂😂😂😂

 

 

 

کیفیت اصلی

واییی آب قند کنارتون باشههه😂😂😂

 

 

 

کیفیت اصلی

محاله رو لبتون خنده نشینه😃😃😃✌

 

 

 

و خب خبر اصلییییییییییی 

اسم ترک اصلی آالبوم بی ای بی تی اس هم معلوممم شد 

عرررر

سصقححصسق

من دارم جر میخورمممممم

«زندگی ادامه دارههههههههه»

عرررر

صدای منو از بهشت میشنوین

خودتون رو آماده کنین قراره به چوخ الهی بریم😃😃😃😃😃😃😃

 

نظر و لایک یادتون نره🔪😃😂