حس میکنم خیلی وبم کلیشه ای شده

همش تکست و اینا

بعد تصمیم گرفتم هشتاد درصد تکست بیست درصدم چرت و پرت بزارم

عا همین دیگه

ترجیحا هم از بی تی اس میزارم😎😎